Forslag til endring av verneforskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat

Høyringsfrist:
1. oktober 2020

Fylkesmannen sender endringsforslag for forskriften til Hornøya og Reinøya naturreservat på høring. Forslaget innebærer et utvidet ferdselsforbud på land samt ferdselsrestriksjoner på sjø. Alle som vil kan komme med innspill. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 1. oktober 2020.

Publisert 19.08.2020

Forslaget legger opp til at ferdsel på land som utgangspunkt skal være forbudt fra og med 15. februar til og med 31. august. Innenfor et avgrenset område ved fugletitterskjulet på vestsiden av Hornøya samt fra Landingen og opp til Vardø fyr legges det likevel opp til at ferdsel på land er tillatt hele året. Ferdsel på dagens sti fra fugletitterskjulet og frem til Landingen vil ikke være tillatt innenfor denne tidsperioden.

I sjøområdene vil ferdsel, herunder ferdsel med båt, kajakk og lignende farkoster, samt aktiviteter som kiting, brettseiling, dykking, snorkling og lignende, være forbudt fra og med 15. februar til og med 31. august. Nødvendig transport til og fra flytebrygga og Landingen vil likevel være tillatt innenfor en avgrenset sone i denne tidsperioden. Ellers i året, dvs. fra og med 1. september til og med 14. februar, vil ferdsel med båt være tillatt i hele reservatet.

Alle som vil kan uttale seg til det nye forslaget. Innspill sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, eller på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no 

Frist for å sende høringsuttalelse: 1. oktober 2020.

Dokumenter:

Høringsbrev (hoveddokument) datert 16. august 2020 med følgende vedlegg: 

  1. Forskrift om Hornøya og Reinøya naturreservat av 28. januar 1983 nr. 120 (gjeldende) og vernekart for Hornøya og Reinøya naturreservat datert oktober 1982 (gjeldende).
  2. Forslag til forskrift om endring av forskrift om fredning for Hornøya og Reinøya naturreservat.
  3. Forslag til forskrift og ferdselsrestriksjoner for Hornøya og Reinøya naturreservat.

Merk:

Gjeldende forskrift med vernekart er lagt ved som vedlegg 1. Vedlegg 2 viser hvilke endringer som foreslås i forskriften og vedlegg 3 viser foreslåtte endringer innarbeidet i forskriften og på kart/flyfoto.

Høyringsfrist:
1. oktober 2020