Søknad om å etablere mottak og miljøsanering av båter og maskiner i Balsfjord kommune

Høyringsfrist:
17. august 2020 23:59

Viking Gjenvinning Troms AS søker om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av båter og maskiner i Balsfjord kommune. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 17. august.

Publisert 06.07.2020

Viking Gjenvinning Troms AS søker om å få motta inntil 1 000 tonn kasserte fritidsbåter og yrkesbåter per år, og inntil 500 tonn kasserte maskiner fra fiskeindustri og landbruk per år.

Bedriften søker om å etablere mottaket på anlegget til R. Edvardsens Transport AS/Brennmoen AS på Brennmoen i Balsfjord kommune.

Sakens dokumenter

Søknad fra Norsk Gjenvinning Troms AS.PDF

Vedlegg 1 - Spesifisering til punkt 1.PDF

vedlegg 2 beskrivelse av tette flater.PDF

vedlegg 3 transport produksjonsbeskrivelse og flytskjema.PDF

Vedlegg 4 Kart.PDF

Vedlegg 5 miljømessige vurderinger analyse og resispient.PDF

Vedlegg 6 Risikoanalyse .PDF

Vedlegg 7 Måleprogram.PDF

Vedlegg 8 lokasjonsredegjørelse.PDF

Vedlegg 9 internkontroll med redegjørelse.PDF

Vedlegg 10 Beredskapsplan og interne prosedyrer.PDF

Vedlegg 11 Sjekklister sikker jobbanalyse og interne prosedyrer.PDF

Vedlegg 12 Miljørisikoanalyse.pdf

 

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 17. august 2020.

Høyringsfrist:
17. august 2020 23:59

Kontaktpersonar