Søknad om utslipp fra Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune

Høyringsfrist:
30. august 2020 23:59

Statens vegvesen søker om tillatelse å slippe ut vaskevann fra Skarvbergtunnelen på E69 i Porsanger kommune. Alle som vil, kan sende inn høringsinnspill innen 30. august 2020.

Publisert 04.08.2020

Skanska bygger ny tunnel og vei for Statens Vegvesen mellom Hønsa og Skarvbergvika ved Porsangerfjorden i Porsanger kommune. 

Søknad

Fylkesmannen har tidligere gitt tillatelse til utslipp av tunnelvann i byggefasen. Denne søknaden gjelder utslipp av tunnelvaskevann i driftsfasen.

Søknad om tillatelse til utslipp av vaskevann (pdf)

Innlekking fra berget samles opp i eget drenssystem. Drensvannet og vaskevannet skal ledes i separate systemer ut av tunnelen. Drensvannet blir derfor ikke påvirket av aktiviteten i tunnelen og anses ikke som forurenset. Det er derfor kun vaskevannet det eventuelt er behov for å rense.

Rensing av tunnelvaskevann (pdf)

Send innspill

Hvis du har merknader og innspill til søknaden, kan du sende dem til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (fmtfpost@fylkesmannen.no) innen 30. august 2020. 

Høyringsfrist:
30. august 2020 23:59