Østbø AS søker om ny lokalitet for avfallsanlegg i Harstad

Høyringsfrist:
1. oktober 2019 23:00

Østbø AS søker om å flytte avfallsmottaket sitt fra Rødskjær til Tiketalen på Sandtorg i Harstad kommune. Alle kan sende inn innspill på søknaden innen 1. oktober.

Publisert 30.08.2019

 

Østbø AS har inngått avtale med Haukebøe Eiendom AS om å leie deler av eiendommen 27/126, Tiketalen 4, 9430 Sandtorg, i Harstad kommune.

Østbø AS søker om mottak, sortering, kverning om omlasting av inntil 20 000 tonn tørt nærings- og industriavfall pr år, mottak, sortering og mellomlagring av inntil 1 500 tonn EE-avfall pr. år og mottak og mellomlagring av inntil 150 tonn farlig avfall og mottak.

Dette er tilsvarende rammer Østbø har i sin tillatelse på Rødskjær i dag. Så snart avtaler og tillatelse er på plass vil aktiviteten bli flyttet til Tiketalen 4. Anlegget på Rødskjær vil avvikles når flytting er fullstendig gjennomført.

Nærmere beskrivelse kan du lese i søknaden fra Østbø AS (pdf).

 

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 1. oktober.

 

Høyringsfrist:
1. oktober 2019 23:00

Kontaktpersonar