Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2020
18. des 51 Fylkesmennenes regionkontakter og Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digital plattform - Teams
17. des 51 Sosial- og barnevernavdelingen Nettmøte - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten Nettmøte
11. des 50 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Bydel Gamle Oslo Mestringsenhet psykisk helse og rus, Korus Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste-ROP, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid Digital lansering av nye FACT filmer Digitalt
04. des 49 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital samling for barnehageeiere om psykososialt barnehagemiljø Digital samling
03. des 49 Helseavdelingen Digital ledersamling Helse – og omsorg Teams
november 2020
30. nov 49 Barnehage og utdanningsavdelingen Digital BASIL samling Digtalt - Teams
26. nov 48 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Driftsenhet Teams
25. nov 48 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Online/ Microsoft Teams
25. nov - 26. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Kommunesamlingen blir digital i stedet for fysisk Digitalt
24. nov 48 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Jordvern i praksis Teams
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken og Økologisk Norge Andelslandbruk som forretningsstrategi i landbruket Nettmøte via Teams
19. nov 47 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Næringsutvikling Teams
19. nov 47 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - kvalifiseringsprogrammet (KVP) Online /Teams
17. nov 47 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Oppfølging driveplikt Teams
17. nov 47 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital samling for barnehageeiere om psykososialt barnehagemiljø Digital samling
12. nov 46 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Konsesjon til AS Teams
11. nov - 13. nov 46 Sosial- og barnevernavdelingen Digitalt grunnkurs økonomisk rådgivning Microsoft Teams/nettmøte
11. nov - 12. nov 46 NAV Vest Viken og Fylkesmannens Sosial- og barnevernavdeling Samarbeidskonferanse Nav - utsatt til november 2021 Sundvolden hotell
10. nov 46 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Riktig forvaltning og gode vedtaksbrev Teams
10. nov - 02. des 46 - 49 Helseavdelingen Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet Digitalt på Teams
05. nov 45 Fylkesmannen i Oslo og Viken og Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken - Ny på landbrukskontoret Teams
03. nov 45 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030 Teams
03. nov 45 Barnehage og Utdanningsavdelingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø, regional samling for pulje 4 - Dag 2 Teams
oktober 2020
22. okt 43 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Webinar
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
14. okt 42 Klima- og miljøvernavdelingen Regional klimakonferanse Digital konferanse
14. okt - 15. okt 42 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til webinar på barnehage- og skoleområdet Digitalt
13. okt 42 Klima- og miljøvernavdelingen Nasjonal klimakonferanse Digital konferanse
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling friskoler og utenlandsskoler Digitalt
08. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen AVLYST - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten Online / Teams
07. okt 41 Fylkesmannen i Oslo og Viken Statsbudsjettet 2021 Digitalt/teams-møte
06. okt 41 Helseavdelingen Offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer Nettbasert
september 2020
29. sep - 01. okt 40 Sosial- og barnevernavdelingen Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams/ Online / Nettmøte
29. sep - 30. sep 40 Sosial- og barnevernavdelingen AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning Endret til digital løsning på nye datoer
24. sep 39 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - Refusjon Webinar - Teams/nettleser
23. sep 39 Eiker Vekst og Fylkesmannen i Oslo og Viken Surdeigsbakekurs - Økouka 2020 Statens hus, Grønland 32, 3007 Drammen
23. sep 39 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 OSLO
17. sep 38 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud Pers Hotell, Gol
17. sep 38 Landbruksavdelingen Webinarer om kontroll og Regionalt miljøtilskudd (RMP) Webinar i Teams
17. sep - 18. sep 38 Sosial- og barnevernavdelingen AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning Endret til digital løsning på nye datoer
09. sep 37 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken ØST Scandic Brennemoen, Mysen
03. sep 36 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken VEST Blaafarveværket, Modum
01. sep - 02. sep 36 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager i økonomisk rådgivning for økonomiske rådgivere - DIGITALT Endret til digital løsning
august 2020
27. aug 35 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter Online - Microsoft Teams/nettleser
juni 2020
26. jun 26 Sosial- og barnevernavdelingen Webinarer om refusjon - FULLTEGNET Nettmøte
24. jun 26 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter Online - Microsoft Teams/nettleser
17. jun 25 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - lov om sosiale tjenester Online - Teams/nettleser
16. jun 25 Sosial- og barnevernavdelingen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning 16.juni - FULLTEGNET Digital plattform - Microsoft Teams
15. jun 25 Sosial- og barnevernavdelingen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning 15.juni Digital plattform - Microsoft Teams
04. jun 23 NIBIO / Fylkesmannen i Oslo og Viken Nettbasert AR5-feltkurs for landbruksforvaltinga i kommunane Videomøte på Teams
Dato Arrangement
desember 2020
18. des Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
17. des Nettmøte - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten
11. des Digital lansering av nye FACT filmer
04. des Digital samling for barnehageeiere om psykososialt barnehagemiljø
03. des Digital ledersamling Helse – og omsorg
november 2020
30. nov Digital BASIL samling
26. nov KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Driftsenhet
25. nov Basiskurs i økonomisk rådgivning
25. nov - 26. nov Kommunesamlingen blir digital i stedet for fysisk
24. nov KOLA Viken - Jordvern i praksis
20. nov Andelslandbruk som forretningsstrategi i landbruket
19. nov KOLA Viken - Næringsutvikling
19. nov Webinar - kvalifiseringsprogrammet (KVP)
17. nov KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Oppfølging driveplikt
17. nov Digital samling for barnehageeiere om psykososialt barnehagemiljø
12. nov KOLA Viken - Praktisk lovforvaltning - Konsesjon til AS
11. nov - 13. nov Digitalt grunnkurs økonomisk rådgivning
11. nov - 12. nov Samarbeidskonferanse Nav - utsatt til november 2021
10. nov KOLA Viken - Riktig forvaltning og gode vedtaksbrev
10. nov - 02. des Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet
05. nov KOLA Viken - Ny på landbrukskontoret
03. nov Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030
03. nov Inkluderende barnehage- og skolemiljø, regional samling for pulje 4 - Dag 2
oktober 2020
22. okt Webinar - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
20. okt - 21. okt Offentlig helsearbeid for LIS1
14. okt Regional klimakonferanse
14. okt - 15. okt Invitasjon til webinar på barnehage- og skoleområdet
13. okt Nasjonal klimakonferanse
08. okt Samling friskoler og utenlandsskoler
08. okt AVLYST - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten
07. okt Statsbudsjettet 2021
06. okt Offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer
september 2020
29. sep - 01. okt Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
29. sep - 30. sep AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning
24. sep Webinar - Refusjon
23. sep Surdeigsbakekurs - Økouka 2020
23. sep Basiskurs i økonomisk rådgivning
17. sep AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud
17. sep Webinarer om kontroll og Regionalt miljøtilskudd (RMP)
17. sep - 18. sep AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning
09. sep AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken ØST
03. sep AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken VEST
01. sep - 02. sep Fagdager i økonomisk rådgivning for økonomiske rådgivere - DIGITALT
august 2020
27. aug Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter
juni 2020
26. jun Webinarer om refusjon - FULLTEGNET
24. jun Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter
17. jun Webinar - lov om sosiale tjenester
16. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning 16.juni - FULLTEGNET
15. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning 15.juni
04. jun Nettbasert AR5-feltkurs for landbruksforvaltinga i kommunane