Webinar - lov om sosiale tjenester

Dato:
17. juni 2020 09:00 - 11:00
Stad:
Online - Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle Nav-ansatte i region Oslo og Viken

Husbanken og Fylkesmannen i samarbeid om barna først

Publisert 27.04.2020

https://husbanken.no/privat/viktig-informasjon-koronapandemien/

Webinaret vil bli streamet via Microsoft Teams, det er også mulig å bli med via nettleser. Da det er en begrensning på 250 deltakere samtidig, så må vi ha en påmelding.
HUSK Å FYLLE UT EPOST KORREKT så vi får sendt ut lenken til alle.

Påmelding på denne lenken
https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogviken/flblniwdya

Vi sender ut lenken til selve webinaret til de påmeldte en uke før arrangementet.

Vi anslår at arrangementet vil ta ca to timer, men vi setter av litt ekstra tid for eventuelle spørsmål.

Dato:
17. juni 2020 09:00 - 11:00
Stad:
Online - Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle Nav-ansatte i region Oslo og Viken

Kontaktpersonar

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no