Nettmøte - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten

Dato:
17. desember 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Sosialtjenestene i Oslo og Viken

Som et tillegg til vår vanlige veiledningstelefon arrangerer vi nettbasert spørretime for sosialtjenestene i Oslo og Viken. 

Publisert 24.11.2020

Har du spørsmål du ønsker å sende inn i forkant så kan det sendes til Magnhild Budal Pettersen på epost fmbumbp@fylkesmannen.no innen 10.desember

Påmelding her

Påmeldingsfrist 15.12.2020 - kl 15.00

De som meldte seg på den avlyste spørretimen i oktober vil få tilsendt tilbud om å delta på denne nye samlingen.

Dato:
17. desember 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Sosialtjenestene i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no