Basiskurs i økonomisk rådgivning

Dato:
23. september 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 OSLO
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte som samhandler med Nav

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Publisert 08.09.2020

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, ansatte i NAV-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.  

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.  

Målet med dette kurset er derfor at kursdeltakerne etter en kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne bistå med råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning. 

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning». 

Dette er kurset for deg som: 

  • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse).
  • Arbeider i barnevernstjenesten.
  • Arbeider med statlige ytelser.
  • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.

Dersom du er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Hallvard Øren eller Joo Luraas, se kontaktinformasjon. 

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs? 

  • Å kunne forebygge økonomiske problemer
  • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekkebrukere som har økonomiske bekymringer eller problemer. 
  • Økt bevissthetom hva økonomiske problemer kan medføre. 
  • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal få økonomisk rådgiving.
  • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk.

 

Vi forutsetter at alle som deltar på kurset på forhånd har satt seg inn i den vedlagte modulen «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» 

Foredragsholder på kurset er: 
Joo Luraas og Hallvard Øren, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen har et visst antall plasser til kurset, og tar forbehold om retten til å foreta prioriteringer eller be kommunene gjøre prioriteringer dersom det er stor interesse for kurset.

PÅMELDING HER

 

Påmelding er bindende for den enkelte, og ved manglende oppmøte fakturerer vi hver enkelt som ikke møter med kr 500,- Vi godtar navnebytte, dersom opprinnelig påmeldt ikke har mulighet til å delta.

Fylkesmannen og kurslokale er opptatt av å følge smittevernsregler og ber om at deltakerne også følger disse.

 

Dato:
23. september 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 OSLO
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte som samhandler med Nav

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no