Melding etter forurensningsforskriften kap. 30 - produksjon av pukk, grus, sand og singel

Skjemaet gjeld for midlertidige/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjonar som produserer pukk, grus, sand og singel. Anlegg med produksjon på same stad i inntil 1 år vert rekna som mobil verksemd.

Sjå forurensningsforskriften kap. 30.

Publisert 06.09.2019, Sist endra 08.12.2023

Skjemaet er tilgjengeleg på både bokmål og nynorsk. Rettleiinga ligg i skjemaet. Du skal sende ferdig utfylt skjema til Statsforvalteren i Innlandet.