Melding etter forurensningsforskriften kap. 29 - mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner

Skjemaet gjelder for små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner, se forurensningsforskriften § 29.

Publisert 06.09.2016, Sist endra 21.12.2023

Skjemaet ligger i to aktuelle format i høyre marg. Veiledningen ligger i skjemaet. Skjemaet skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet.