Melding etter forurensningsforskriften kap. 28 - kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling

Skjemaet gjelder for anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling, se forurensningsforskriften § 28.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.09.2016

Skjemaet ligger i to aktuelle format i høyre marg. Veiledningen ligger i skjemaet. Skjemaet skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet.