Melding etter forurensningsforskriften kap. 24 - asfaltverk

Skjemaet gjelder for mobile og stasjonære asfaltverk med en produksjonskapasitet på inntil 200 tonn vegmasse per time, se forurensningsforskriften § 24.

Publisert 06.09.2016, Sist endra 08.12.2023

Skjemaet ligger i to aktuelle språkformer i høyre marg. Veiledningen ligger i skjemaet. Skjemaet skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet.