Her er oversikten over skjema og hjelpemidler som brukes av Statsforvalteren innenfor alle våre fagområder. Noen lenker går direkte til aktuelt skjema. Andre går til ei side med støtteinformasjon og hjelp sammen med snarveger til skjemaet.

Skjema Tema Omtale
E
Evaluering av turnustjeneste for kandidat i fysioterapi Helse, omsorg og sosialtenester Evalueringsskjema til Fylkesmannen for turnusfysioterapeuter etter endt turnustjeneste
K
Klage på helsehjelp Helse, omsorg og sosialtenester Du kan klage til Statsforvaltaren viss du ikkje er nøgd med helsehjelpa du har fått. Du kan også klage på manglande helsehjelp, eller viss du meiner at du har rettar som ikkje er oppfylte. Når du nyttar dette skjemaet, vil vi få dei opplysningane vi treng frå deg for å kunne vurdere klaga di.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personar under 30 år og på tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene i Nav.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
R
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Helse, omsorg og sosialtenester Maler for kommunenes søknader for dispensasjon, vedtak og meldinger etter sosial- og helsetjenestelovens kap. 9
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motset seg Helse, omsorg og sosialtenester Før det kan gis helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarleg for helsehjelpa gjere vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukast av helsepersonell som skal orientere statsforvaltaren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krev innlogging via ID-porten.