Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024

Illustrasjon av ulike spillbrikker som møtes
Bildet er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren i Innlandet inviterer skoleeiere og barnehagemyndighet i Innlandet til to-dagers samling på Hamar 11. - 12. september 2024.

Publisert 06.02.2024

Inkluderingens balensekunst, ny opplæringslov, barnehage-og skolemiljø og ekspertgrupperapporten «Et jevnere utdanningsløp» er noen av temaene på samlingen. Vinner av Dronning Sonjas skolepris for 2023, Storhamar Videregående skole kommer for å dele sine erfaringer rundt det å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

 

Program er under utarbeidelse, men meld deg på allerede nå ved å følge denne linken:       Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024 | Statsforvalteren i Innlandet