Randi L. Beitdokken er ny velferdsdirektør

Portrett dame
Foto: Privat.

Randi L. Beitdokken har takket ja til å bli ny velferdsdirektør. Hun starter i jobben i løpet av våren.

Publisert 29.02.2024

Randi kommer fra Sykehuset Innlandet og har erfaring som bioingeniør, leder, arbeid med nytt Mjøssykehus og organisasjonsutvikling. I tillegg har hun erfaring med forvaltning og ledelse i Mattilsynet. Teknologi og digitalisering har stått sentralt i hennes arbeid og vært en viktig del av utvikling og fornying hos tidligere arbeidsgivere. Som leder ønsker hun å bygge gode team, motivere til samskaping og nytenkning, samt bidra til at medarbeiderne trives. 

– Gjennom min yrkeskarriere har utvikling stått sentralt der jeg ønsker å se sammenhenger og ideer inn i nye arbeidsformer og samarbeid, sier Randi.

– Jeg setter stor pris på den tilliten statsforvalteren har vist meg, og gleder meg til å gå inn i stillingen. For meg er det flere nye områder å sette seg inn. Jeg er nysgjerrig og ydmyk overfor all kompetanse vi har på velferdsområdet og jeg har stor tro på at vi kan se nye muligheter, både innad hos Statsforvalteren og sammen med andre aktører i Innlandet. Et av målene vil være å ivareta de mest sårbare i vårt samfunn på en enda bedre måte. Allerede fredag 1. mars legges ny nasjonal helse- og samhandlingsplan fram, en viktig stortingsmelding for vårt framtidige arbeid, uttaler Randi.

Vi ønsker Randi velkommen til oss!

Kontaktpersonar