Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder i Innlandet

Høyringsfrist:
10. juli 2024 23:59
Elfenbenslav

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater. Høringsfristen er 10. juli 2024.

Publisert 08.05.2024

Områdene som er sendt på høring er følgende:

 

1. Utvidelse av Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 1577 dekar nytt areal

2. Utvidelse av Trya naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 494 dekar nytt areal

3. Utvidelse av Smoldalen naturreservat i Trysil kommune, ca. 8129 dekar nytt areal

4. Utvidelse av Sæteråsskaret naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 153 dekar nytt areal 

5. Utvidelse av Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, ca. 66 dekar nytt areal 

6. Utvidelse av Begna naturreservat i Nord-Aurdal kommune, ca. 318 dekar nytt areal

7. Bjørnstadravinen i Eidskog kommune, ca. 129 dekar

8. Sæterberget i Nord-Odal kommune, ca. 133 dekar

9. Andershøe og Jukulbergje i Sel og Vågå kommuner, ca. 3524 dekar

10. Benndalen i Gausdal kommune, ca. 841 dekar

11. Brandbukampen i Gran kommune, ca. 210 dekar

 

Nærmere informasjon kan leses i vedlagte dokumenter i høyremenyen. 

Merknader bes sendt inn gjennom skjemaet på denne siden eller med e-post eller post, se kontaktinfo nederst på siden. 

Høring av vern av 11 områder i Innlandet