Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Høyringsfrist:
5. februar 2024 23:59
Fra foreslått utvidelse av Sandbu naturreservat i Sel kommune. Foto: Asplan Viak.

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for sju områder i Sel, Nord-Fron, Østre Toten og Løten kommuner. 

Publisert 15.01.2024

I samsvar med § 42 i naturmangfoldloven startes nå verneprosesser for sju områder. Disse er tilbudt for vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Alle er utvidelser av eksisterende naturreservater og gjelder følgende:

  • Utvidelse av Sandbu naturreservat i Sel kommune, ca. 1500 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune, ca. 700 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Heggshuselva naturreservat i Østre Toten kommune, ca. 60 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Sjoa naturreservat i Sel kommune, ca. 50 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Løten kommune, ca. 4450 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Korpreiret naturreservat i Løten kommune, ca. 140 dekar nytt areal.
  • Utvidelse av Sulustaddalen naturreservat i Østre Toten kommune, ca. 490 dekar nytt areal. 

Verneformen naturreservat innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Enkelt friluftsliv som turgåing, jakt, fiske, bær- og sopplukking mm. samt beiting vil være tillatt.

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt senere denne vinteren. Dersom du har merknader som vi bør ta hensyn til før vi lager et konkret høringsforslag kan du sende ditt innspill til oss senest 5. februar 2024. Merknader bes sendt inn gjennom skjemaet på denne siden eller med e-post eller post, se kontaktinfo nederst på siden. 

 

                                                                      

Høyringsfrist:
5. februar 2024 23:59