Høring – Elvedalen motor- og aktivitetssenter

Høyringsfrist:
10. mars 2021 23:59
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Pixabay.

Elvedalen motor- og aktivitetssenter søker om å fornye utslippstillatelsen for å opprettholde driften i Snertingdal, Gjøvik kommune.

Publisert 16.02.2021

Virksomheten vil fortsette med aktivitetene: utleie gokart og vanlig gokart, gateregistrert MC for opplæring, og personbil. Området er regulert som motor- og aktivitetsanlegg, godkjent i 1986, med tillatelse. Anlegget består av en asfaltert gokart bane, i tillegg til en tilrettelagt offroad løype og klubbhus.

Elvedalen motor- og aktivitetssenter driftes på dugnad med lokal frivillig innsats fra KNA Oppland.

Vedlagt støyrapport viser at støynivåene overholdes i henhold til grenseverdiene satt i Miljødirektoratets veileder T-1442 og den nåværende tillatelsen.

For mer informasjon, se vedlagt søknad med vedlegg fra Elvedalen motor- og aktivtetssenter AS.  

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 10. mars 2021 på e-post: sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Gjøvik kommune.