Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

01.03.2024

Likestillingsredegjørelse for 2023

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt


12.02.2024

Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.


08.02.2024

Boligsosial konferanse i sør 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.

Påmeldingsfrist: 12. mars 2024


30.01.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn?

Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis ønskjer velkommen til digital-seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


29.01.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn?

Statsforvaltaranes nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis ønskjer velkommen til digital-seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


22.01.2024

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.


08.01.2024

PRESSEMELDING: Kongeparet besøker Agder og Rogaland i mai

"Vi gleder oss til å motta Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen i Froland og Åseral, den 26. og 27. mai 2024" sier statsforvalter Gina Lund.


02.01.2024

Vår resepsjon holder dessverre stengt også torsdag 4. og fredag 5. januar grunnet værforholdene.

Velkommen tilbake når tilgjengeligheten har bedret seg.


21.12.2023

Statsforvalteren i Agder nekter Menigheten Samfundet statstilskudd for 2023.

Statsforvalteren i Agder mottok henvendelse fra Barne- og familiedepartementet hvor de ba oss om å se på aktuelle medieoppslag og eventuell annen dokumentasjon om det kom frem opplysninger som kunne gi grunnlag for å nekte statstilskudd. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel