Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

09.06.2023

Fagdag for frisklivssentralene i Agder

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og Frisklivssentralen i Kristiansand inviterer til årets fagsamling for frisklivssentraler i Agder i Kristiansand 24. august 2023.


16.05.2023

Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.


25.04.2023

Webinar - rådgivende enhet for russaker

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om rådgivende enhet i russaker. Webinaret arrangeres i samarbeid med Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arrangementet foregår på Zoom.


20.04.2023

Opptak og svar på spørsmål fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"

Fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"


17.04.2023

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra dette etter søknad.

Faste utsalgsteder kan holde åpent 24 timer, seks dager i uka, men skal i utgangspunktet ha stengt på søndager. Dette gjelder også ubetjente/selvbetjente butikker.


04.04.2023

Grunnkurs - økonomisk rådgivning

Opplysning, råd og veiledning handler om å forebygge og løse sosiale og økonomiske problemer. Mange opplever nå en vanskelig økonomisk situasjon fordi levekostnadene øker.


22.03.2023

Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.


08.03.2023

Vi gratulerer alle jenter og kvinner med dagen!

Statsforvalteren i Agder takker alle kommuner, frivillige organisasjoner, bedrifter og andre aktører som står på og bidrar til at likestillingen på Agder går fremover.


03.02.2023

Kristiansandskonferansen 2023

Totalberedskap er tema for den tiende utgaven av Kristiansandskonferansen. Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Nå kan du melde deg på!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel