Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Skjøtsel i Tveitvann naturreservat i Kristiansand

Fylkesmannen har satt igang fjerning av flere fremmede arter, i stor grad sitkagran, for å restaurere naturen i Tveitvann naturreservat og få tilbake naturlig edellauvskog.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 06.11.2020

Fylkesmannen gjennomfører et stort skjøtselsprosjekt i Tveitvann naturreservat like øst for Kjevik i Kristiansand kommune. Her skal det fjernes en god del fremmedarter og i stor grad sitkagran. Totalt er det snakk om 2 500-3 000 m3 med trær som skal fraktes ut av naturreservatet.

Bakgrunnen for at vi gjør tiltaket har sammenheng med at grana utgjør en risiko for verneverdiene ved Tveitvann naturreservat, hvor den skygger ut og utkonkurrerer andre arter. Vi ønsker at edellauvskogen skal få gode vilkår og komme tilbake naturlig slik det tidligere har vært.

Området vil også som tur- og friluftsområde få et stort løft når tiltaket er gjennomført. Fylkesmannen benytter Opsahl skogservice som entreprenør i prosjektet. De har dyktige folk som er vant til å ta de nødvendige hensyn til et slikt prosjekt.

Hvis dere har spørsmål om prosjektet, kan Ronny Skansen hos Fylkesmannen kontaktes for mer informasjon.

Kontaktpersonar