Landøyda bekjempet i naturvernområder langs Listastrendene

Skoleelever, bønder og naturforvaltere fra Farsund kommune og Fylkesmannen fjernet den skadelige planten landøyda i to verneområder langds Listastrendene. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2020

Landøyda er en iøynefallende plante med tallrike forekomster mange steder nær kysten i Agder i 2020. Landøyda er giftig særlig for storfe og hest, og er derfor svært uønsket i og nær landbruksområder.

For å begrense frøproduksjonen ble det gjennomført luketiltak i to verneområder langs Listastrendene der Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen hadde en sentral rolle. 80 elever fra skoler i Farsund, to bønder og naturforvaltere fra Farsund kommune og Fylkesmannen deltok.

Landøyda er ikke en fremmed art, og for naturmangfoldet er ikke enkeltplanter et problem. Men landøyda har et stort spredningspotensial og kan trives både i sand-, grus- og moldjord. Arten kan derfor føre til uønsket gjengroing blant annet i naturlig næringssvake sanddyner og lyngheier. Den kan danne store tette forekomster som fortrenger ønsket vegetasjon og insekter som er avhengig av slike sjeldne naturtyper for å overleve.

En velutviklet landøyda kan produsere frukter med fnokk og opptil 30 000 frø som lett sprer seg med vind, dyr, folk eller kjøretøy.