Statsråd Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvannet naturreservat med friluftstiltak

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvann naturreservat med tilretteleggingstiltak 28. august.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.09.2015

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og elever fra Borhaug barneskole åpner Slevdalsvann naturreservat

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøkte Slevdalsvann naturreservat 28. august. Da åpnet hun de nyrestaurerte vannspeilene og de nybygde utkikkspunktene sammen med elever fra femte klasse ved fra Borhaug barneskole, ordføreren i Farsund, representanter fra blant annet grunneierne, Norges ornitologiske forening, Fylkesmannens miljøvernavdeling, verdiskapingsprosjektet Sør-norsk kystnatur, Miljødirektoratet og mange andre natur- og fugleinteresserte.

I Slevdalsvann naturreservat på Lista i Farsund kommune har det i det siste året vært gjennomført omfattende restaureringstiltak for å gjenskape åpne vannspeil slik at fuglearter som er avhengig av åpent vann, skal få bedre leveforhold. Det er også tilrettelagt for at alle kan oppleve fuglelivet fra flere utkikkspunkter rundt reservatet. Et nett av stier og plankebruer skal  åpne for ferdsel uten at fuglene forstyrres.

Statsråden pekte på viktigheten av at det legges til rette for at alle kan oppleve naturens mangfold. Gjennom å øke kunnskapen om planter og dyr øker også viljen til å ta vare på naturverdiene.
Hun framhevet også betydningen av de mange våtmarksområdene på Lista for trekkfugler som kommer til Norge om våren og drar ut av landet igjen på høsttrekket. På Lista finner de rasteplasser der de kan finne mat og bygge opp energireserver til å klare å fly over store havområder.

Som en overraskelsespresang hadde Sundtoft med seg nyheten om at Miljødirektoratet har autorisert Lista våtmarkssenter som nasjonalt besøkssenter våtmark for fem år. Med dette følger et årlig tilskudd på 850 000 kroner.

Femte klasse på Borhaug skole orienterte deretter klima- og miljøministeren om restaureringsarbeidene i Slevdalsvann, før allmennheten slapp til i det nye friluftsamfiet og fikk servert kake, brus og kaffe.

Femte klasse på Borhaug skole deltok på åpningen av Slevdalsvann naturreservat

Servering av kake, brus og kaffe i   friluftsamfiet.

Etterpå vandret forsamlingen til ett av de andre utkikkspunktene på østsiden av Slevdalsvannet hvor det er bygget et fugletårn på toppen av en gammel bunkers på Lista flystasjon.

Statsråd Tine Sundtoft blir informert om Slevdalsvann naturreservat fra utkikkspunkt på toppen av en gammel bunkers på Lista flystasjon