Jerv - endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.09.2020

Endringene innebærer at fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv under lisensfelling og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking.

Vi vil gjøre oppmerksom på at bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv skal rapporteres til Fylkesmannen. Rapporteringen til fylkesmannen skal inneholde informasjon om:

  • Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet
  • Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert
  • Tid og sted for fellingen

Videre skal det ved bruk av elektronisk overvåking av fangstbåser for jerv benyttes en bildelogg over alle bilder som blir tatt i den perioden båsen blir brukt. Det skal tas bilde minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. Bruk av fangstbås til jerv krever tillatelse fra Fylkesmannen.

Se vedlagt brev fra departementet datert 10.9.2020 for full oversikt over forskriftsendringene og bakgrunnen for disse.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.