Gyvelen fjernes fra Einarsneset på Lista

Fylkesmannen har nå igangsatt et forsøk på å fjerne de store bestandene av gyvel på Einarsneset på Liststrendene. Årets tiltak må følges opp med fjerning av nye spirer i flere år framover.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.05.2018

Den er fremmed. Den fortrenger planter og dyr i et av Agders rikeste og flotteste naturområder. Den er opptil tre meter høy og stenger for utsikt og ferdsel. Nå starter Fylkesmannen arbeidet med å få den vekk. Gyvelen, som kom hit med mennesker for 70 år siden, og har ekspandert de siste årene.

Det er tre hovedutfordringer

Utfordring 1: gyvel er konkurransesterk

Gyvelen er en vinnerplante i næringfattige ustabile naturtyper. Sanddynemark som vi har mye av på Einarsnes, er fra naturens side i utgangspunktet sand, som beveges av vind og vann. Gyvelen får overtaket fordi den binder det livsviktige næringsstoffet nitrogen fra lufta ved hjelp av knoller på røttene. Gyvelen skiller også ut stoffer i jorda som hemmer spiring og vekst av andre planter.

Utfordring 2: stor spredning

Gyvelen har spredt seg til store deler av Einarsneset. Tilsammen ca 400 dekar er berørt. 80 dekar er fullstendig dekt av gyvel.

Utfordring 3: frøbanken i jorda

Det ligger mer enn en milliard gyvelfrø på Einarsneset som kan være spiredyktige i mange år. Frøene spirer ved forstyrrelse av jordsmonnet og vegetasjonsdekket.

Hvordan få den bort?

Vi må fjerne planter som produserer frø, og nye planter som kommer opp, før de produsere frø. Frøbeholdning må avvikles.

Vi prøver ut klipping, saging, manuell opptrekking og oppgraving med maskin for å se på effektivitet og resultat. Vi er spent på hvor mange frøplanter som kommer opp neste år og hvor mange år vi må holde på.

 Gyvelen har et svært langt og kraftig rotsystem. Det skal kraftig verktøy til for å dra denne opp av jorda.