Fremmede arter

Parkslirekne er en av de aller verste fremmede planteartene. Arten er vurdert til å ha svært høy risiko for å påvirke det opprinnelige naturmangfoldet. Det skal bare en liten plantedel til for å gi opphav til en ny plante. Arten sprer seg derfor lett. Håndtering av masser der det vokser parkslirekne er underlagt strenge bestemmelser for å hindre spredning.
Parkslirekne er en av de aller verste fremmede planteartene. Arten er vurdert til å ha svært høy risiko for å påvirke det opprinnelige naturmangfoldet. Det skal bare en liten plantedel til for å gi opphav til en ny plante. Arten sprer seg derfor lett. Håndtering av masser der det vokser parkslirekne er underlagt strenge bestemmelser for å hindre spredning. Foto: Pål Klevan.

Fremmede arter og organismer er en stor trussel mot naturmangfoldet. Statsforvalteren arbeider derfor med å kartlegge, overvåke, hindre spredning av og bekjempe fremmede arter. Informasjon om dette arbeidet vil bli lagt ut på disse nettsidene.

Forskrift om fremmede organismer 

Forskrift om fremmede organismer trådte i kraft 1. januar 2016. Denne forskriften setter regler for import, omsetning og utsetting av fremmede arter.

Forskriften utdyper bestemmelsene i kapittel IV i naturmangfoldloven. Hovedregelen er at det kreves tillatelse for å innføre eller sette ut fremmede arter i Norge. Det er laget vedleggslister til forskriften som gir oversikt over:

  • Vedlegg I – organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette
  • Vedlegg II – organismer som kan innføres uten tillatelse
  • Vedlegg III – organismer som krever tillatelse for innførsel
  • Vedlegg IV – organismer som kan settes ut uten tillatelse
  • Vedlegg V – organismer som krever tillatelse for utsetting

Her finner du en oversikt over organismene (artene) som er forbudt å innføre, sette ut og omsette i Norge (vedlegg I). Resten av vedleggene finner du i forskrift om fremmede organismer.


Publisert 19.04.2024

Påmelding til plukkeaksjon for stillehavsøsters 2024 er nå avsluttet

Stillehavsøstersen invaderer stadig større deler av vår vakre skjærgård. Statsforvalteren ønsker derfor å videreføre plukkeaksjonen for stillehavsøsters som tiltak for å begrense skadevirkningene på utvalgte områder og redusere spredningen videre vestover. Bli med i dugnaden for å rydde våre viktigste naturområder og mye brukte badeplasser! 


Publisert 25.11.2022

Vinnerne av stillehavsøsters- konkurransen 2022 er kåret

Årets registrering av stillehavsøsters er avsluttet. Vi har trukket tre vinnere av konkurransen og premier er straks på vei.


Publisert 07.07.2022

Registrer stillehavsøsters og vinn premie!

Statsforvalteren oppfordrer alle til å fortsette jakten på stillehavsøsters. Du kan delta ved å registrere funnene du gjør i sommer i vår kartløsning innen 1. oktober. Da er du også med i trekningen av flotte marine premier. 


Publisert 06.05.2021

Påmelding til plukkeaksjon stillehavsøsters 2021 er avsluttet

Fristen for påmelding til årets dugnad for å plukke stillehavsøsters, i Tvedestrand, Kristiansand og Lindesnes er nå utløpt. 


Publisert 07.08.2020

Påmelding til plukkeaksjonen i 2020 er avsluttet

Vi organiserer også i år dugnad for å plukke stillehavsøsters i Kristiansand, Arendal og Tvedestrand. Fristen for å søke om deltagelse er nå utløpt.


Publisert 29.06.2020

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2020

Fylkesmannen i Agder vil åpne for plukkedugnad på utvalgte lokaliteter med stillehavsøsters like etter sommerferien. Alle frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsskjema og søknadsfrist blir annonsert ila første uken i august.


Publisert 31.05.2018

Gyvelen fjernes fra Einarsneset på Lista

Fylkesmannen har nå igangsatt et forsøk på å fjerne de store bestandene av gyvel på Einarsneset på Liststrendene. Årets tiltak må følges opp med fjerning av nye spirer i flere år framover.


Publisert 19.05.2017

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2017 - tjen inntil 20 000 kr

Vi inviterer lag og foreninger til betalt dugnad på kyststrekningen Risør - Søgne. Søk om deltagelse her. Søknadsfrist 5. juni.


Publisert 13.10.2016

Nesten seks tonn stillehavsøsters plukket

Nelaug paintballklubb plukket mest og vant bonusen på 5000 kroner i høstens plukkeaksjon mot stillehavsøsters i Raet nasjonalpark.


Publisert 10.10.2016

Ny observasjon av mulig mårhund!

Mulig mårhund sett ved Ljosland i Åseral. Vi ber alle være oppmerksomme og melde observasjoner av dyr som kan være mårhund til Statens naturoppsyn.