Forskriftsregulerte bransjer

Oppdatert 04.02.2021

Her finner du informasjon om bransjer som er regulert i egne kapitler i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Tanklagring av farlige kjemikalier og avfall (kap. 18)

Landbasert lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall på tank reguleres av kapittel 18 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Forurensning fra mekanisk overflatebehandling (kap. 29)

Dette er en informasjonsside for skipsverft og andre virksomheter med mekanisk overflatebehandling som omfattes av kapittel 29 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Forurensning fra kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling (kap. 28)

Dette er en informasjonsside for virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebahandling som omfattes av kapittel 28 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (kap. 30)

Dette er en informasjonsside for virksomheter som produserer pukk, grus, sand og singel, og som omfattes av kapittel 30 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Forurensning fra asfaltverk (kap. 24)

Dette er en informasjonsside for asfaltverk som omfattes av kapittel 24 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Krematorier (kap. 10)

Utslipp fra krematorier reguleres av kapittel 10 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Forbrenningsanlegg for rene brensler (kap. 27)

Dette er en informasjonsside for virksomheter med forbrenningsanlegg for rene brensler som omfattes av kapittel 27 i forurensningsforskriften. 


Publisert 04.06.2020, Sist endra 04.02.2021

Fiskeforedlingsbedrifter (kap. 26)

Dette er en informasjonsside for virksomheter som foredler fisk og omfattes av kapittel 26 i forurensningsforskriften. 


Selvbærende forskrifter

Kap. 24, 26, 27, 28, 29 og 30 er selvbærende forskrifter. Dette innebærer at man ikke trenger egen tillatelse, men kan drive lovlig innenfor forskriftens krav og plikter.

Statsforvalteren kan likevel vurdere å gi tillatelse dersom forurensningsmessige forhold ikke ivaretas godt nok gjennom forskriften alene.