Infoskriv 30. september 2022

  • Kommunesamling landbruk – påmelding åpnet
  • Produksjonssvikt – digitale gruppemøter
  • Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022
  • Disponible midler lagt på ramma til miljøtiltak i skog

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.09.2022

Kommunesamling landbruk – påmelding åpnet

Årets kommunesamling blir på Strand hotell Fevik 15.–16. november. 

Her kan du melde deg på fram til 25. oktober.

Produksjonssvikt – digitale gruppemøter

Vi har gjennomført det første av to Teamsmøter (med samme innhold) om produksjonssvikt i grovfôr med husdyr. Hadde du ikke anledning til å bli med på første møtet, men ønsker å få med deg dette stoffet? Send en e-post til Kjellfrid Straume, så prøver vi å finne en dato som passer for dere. Planen er å legge siste møtet til midten av oktober.

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Ca. 5 millioner kr av årets pott på litt over 9 millioner står ubrukt. Det er behov for mer ungskogpleie.

Her har vi lagt ut en oppfordring til å søke skogfond og tilskudd. 

Disponible midler lagt på ramma til miljøtiltak i skog

E-post fra Landbruksdirektoratet: 

Disponible midler er nå lagt ut på ramma til miljøtiltak i skog (miljøtilskudd (NMSK)).

Kommunene kan dermed bevilge tilskudd og fatte vedtak i saker på denne ordningen i ØKS. For seint innkomne søknader, datert etter 1. oktober, skal vente til neste år.

Midlene blir liggende tilgjengelig på ramma fram til 21. oktober, og kommunene bør dermed ha god tid på å få fullført sine saker.

Det er viktig at kommunene foretar bevilgning og fatter vedtak innen 21. oktober. Utbetalingen til skogeier kan skje på et senere tidspunkt, innenfor rammen av arbeidsfristen i den enkelte sak.