Infoskriv 20. februar 2024

  • Teamsmøte – føring av veisaker og tilskudd i ØKS
  • Nettmøte – SMIL og UKL – miljøtema og tiltakskategorisering i Agros
  • Dreneringsmidlar 2019–2024
  • Bruk av SMIL-midlene i 2023
  • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2024
  • Kurs i fornybar energi på gården
  • Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler
  • Filmanbefaling: Sau
Publisert 20.02.2024

Teamsmøte – føring av veisaker og tilskudd i ØKS

26. februar kl. 12.30.–14.30.

Innkalling er sendt til saksbehandlere innen skogbruk.

Kontaktpersoner: Karl Gjermund Damli og Una Glende Janson.

Nettmøte – SMIL og UKL – miljøtema og tiltakskategorisering i Agros

14. mars kl. 0900–11.00.

Nettmøte for saksbehandlere. Ved Landbruksdirektoratet.

Dreneringsmidlar 2019–2024

Fram til 2023 vart ikkje dei statlege dreneringsmidlane brukt opp. I 2024 er det knapt med midlar. 

Sjå tal og forklaringar i eigen artikkel.

Bruk av SMIL-midlene i 2023

Til sammen 5,6 mill. kr innvilget til 161 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2023.

Se egen artikkel.

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2024

Ellen Svalheim fra NIBIO tipser om diverse fagstoff.

Se egen artikkel.

Kurs i fornybar energi på gården

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i fornybar energi i Åmli tirsdag 27. februar og på Lista tirsdag 5. mars.

Målgruppe er eiere av landbrukseiendom med interesse for temaet.

Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving arrangerer kurs våren 2024.

Se egen artikkel.

Filmanbefaling: Sau

Filmen Sau går på kino nå. Handlingen foregår på et småbruk i UKL-området Engan-Ørnes. Filmen er et portrett av familien Nystadbakk under generasjonsskifte, fra far til datter. Den handler om å stå i store livsvalg, om å gi seg når tida er inne, om å være en del av en lang tradisjon og samtidig finne sin egen vei andres fotspor. Og det handler om sau! https://www.filmweb.no/film/NFD20230381#05.01.2024