Infoskriv 2. mars 2023

  • Informasjonsmøter om RMP for gårdbrukere
  • Teamsmøte om RMP med kommunene 22. mars
  • Bilder til RMP-informasjon
  • Sykdomsavløsning – endringer
  • Kurs i fornybar energi og biogass
  • Fagsamling skogbruk 8. juni

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.03.2023

Informasjonsmøter om RMP for gårdbrukere

Statsforvalteren inviterer til Informasjonsmøter om regionalt miljøprogram 2023–2026 i samarbeid med strategigruppa

  • tirsdag 28. mars kl. 19–22 på Kvåstunet
  • onsdag 29. mars kl. 12–15 på Evje folkehøyskole
  • onsdag 29. mars kl. 19–22 på Tvedestrand vgs., avdeling Holt, festsalen

Vi håper dere i kommunene har mulighet til å være til stede på ett av møtene.

Statsforvalteren har sendt e-post til alle jordbruksforetak som har oppgitt gyldig e-postadresse i søknad om produksjonstilskudd 2022. Saksbehandlere i kommunene har fått kopi.

Lenke til egen artikkel om informasjonsmøtene

Teamsmøte om RMP med kommunene 22. mars

Vi inviterer til teamsmøte for saksbehandlere i kommunene onsdag 22. mars kl. 12.30–14.30.

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Agder med tilhørende forskrift bør være endelig fastsatt innen dette tidspunktet. Vi ønsker å orientere dere i kommunene om programmet i forkant av informasjonsmøtene. Møtelenke sendes ut til saksbehandlere snart.

Bilder til RMP-informasjon

Vi trenger nye bilder som illustrerer RMP-tiltak både til selve miljøprogrammet 2023–2026 for Agder, til veiledningsheftene, til presentasjoner, til nettnyheter og lignende. Dersom dere har aktuelle bilder er det fint om dere vil sende dem til oss på e-post. Vi trenger korte stikkord om bildenes innhold og informasjon om hvem som er fotograf. På forhånd takk!

Sykdomsavløsning – endringer

Merk utvidelsen i § 6 om rett til tilskudd for å være hjemme med sykt barn under 12 år: "Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for må ivareta barn med sjukdom, og det finst dokumentasjon til dømes i form av legeerklæring for heile perioden det vert søkt tilskot for." 

For avløsning utført frem til 31.12.2022, kan det bare gis tilskudd for dagene den avløste var med barnet til lege eller annen oppfølging av barnets sykdom.

Den maksimale dagsatsen har økt fra 1 670 til 2 100kr.

Du finner nye rundskriv på Landbruksdirektoratets nettsider

Kurs i fornybar energi og biogass

Fagsamling skogbruk 8. juni

Det blir sommersamling for skogbruksnæringa og kommuner 8. juni 2023. Program vil bli utarbeidet og kommer senere.