Infoskriv 19. desember 2022

  • PT – viktige datoer
  • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
  • Tilskudd ved produksjonssvikt
  • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.12.2022

PT – viktige datoer

Oversikt over viktige datoer finner du i saksbehandlingsrundskrivet.

30. oktober–23. desember: Saksbehandling og kontroll. Bruke kommunens kontrollplan til å plukke ut konkrete foretak til kontroll (10 %). Behandle innkommende søknader. Gjennomføre risikobasert kontroll.

19. januar: Frist for saksbehandler å sette søknader (med etterregistrerte opplysninger) til foreløpig godkjent for søknader som skal være med i hovedutbetalingen.

20. januar–5. februar: Fatte vedtak om endelig godkjenning. 

15. februar: Hovedutbetaling.

RMP – saksbehandling, kontroll og frister

16. oktober–16. januar er saksbehandlingsperioden for regionale miljøtilskudd (RMP). Kommunen skal ha behandlet (foreløpig godkjenne, avslå eller avvise) søknadene innen denne datoen.

Risikobasert kontroll er en del av saksbehandlingsprosessen. Under en risikobasert kontroll vil enkelte søknader eller enkelte opplysninger i søknaden bli gjenstand for en utvidet gjennomgang.

Minst 5 prosent av søknadene som landbrukskontoret behandler per søknadsomgang skal det være gjennomført stedlig kontroll av (eventuelt dokumentkontroll) før saksbehandlingsfristen.

Kommunens frist for å sette søknader til foreløpig godkjenning er altså 16. januar. Etter at Statsforvalteren har fastsatt endelige satser må kommunen foreta endelige godkjenning (attestering) av søknadene som skal være med i hovedutbetalingen. Perioden for endelig godkjenning er 4. februar–17. februar.

Hovedutbetalingen er 10. mars.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Det er fint om dere som har saker liggende kan attestere flest mulig av disse innen 10. januar. Meld fra om du blir forsinket med enkelte saker.

Vi har sendt ut foreløpig svar om at vi regner med å behandle søknadene i løpet av januar. Dere som har saker fikk e-post om dette 16. desember.

Dere kan attestere i ELF, selv om godkjenning og utbetaling er stengt til og med 3. januar.

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars

Hold av 9. mars kl. 09.00–13.30.

Konferansen er digital, og det kommer påmelding på nett.

Det blir en fellessesjon der direktoratet satser på politisk deltakelse. I tillegg planlegges det åtte ulike tema som går i fire ulike paralleller.