Tilskudd til drift av beitelag 2021

Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk, OBB) er 15. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.10.2021

For å kunne søke om tilskudd til drift av beitelag må foretakene være organisert i beitelag godkjent av kommunen. Beitelagene må bestå av minst to aktive medlemmer og 150 sau/lam/geit eller 50 storfe/hest på utmarksbeite. Det er også andre krav til drift av beitelaget, se veileder og rundskriv under regelverk for regionalt miljøprogram.

Foreløpig tilskuddssats er kr 15 pr. småfe, storfe og hest som er sluppet på beite. Endelig tilskuddssats blir bestemt i januar 2022.

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn.

Lenke til veiledning på nettsidene til Landbruksdirektoratet.