Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.02.2020

Søknadssystemet åpner på telledato for husdyr, 1. mars i del 1 og 1. oktober i del 2. Pass på at du har oppdaterte tall i Husdyrregisteret. Areal og vekster inngår i del 2 av søknaden. Sjekk at Gårdskart stemmer, og kontakt kommunen dersom det er endringer.

Enkelte data som gjelder perioden 15. oktober–31. desember kan etterregistreres innen 10. januar – hovedsaklig avløserutgifter, dyr sanka fra utmarksbeite og salg av grønt (frukt, bær, m.m.). 

Hovedutbetalingen for produksjonstilskudd er rundt 15.–20. februar, gjerne nærmeste onsdag. 

Endring og innsending 16.–29. mars/oktober

Fristene for å sende inn søknad er altså 15. mars og 15. oktober. Søkere får 1000 kr i trekk per dag ved innsending av søknad inntil to uker for sent, henholdsvis 16.–29. mars og 16.–29. oktober. Endringer på allerede innsendte søknader kan som før gjøres uten trekk fram til 29. mars/oktober. Etterregistreringsfristen for visse opplysninger er 10. januar. For etterregistreringsfristen er det ikke noen mulighet for senere innrapportering med 1000 kr-trekk. Du kan krysse av for at du ønsker påminning på SMS/e-post om etterregistreringsfristen.

Absolutte frister 

Fristene 29. mars, 29. oktober og 10. januar er altså absolutte, mens det gir økonomisk tap å sende inn søknaden 16.–29. mars/oktober. Pass på at du har trykt send-knappen i den elektroniske søknaden.

Dispensasjon fra søknadsfristen

Statsforvalteren kan bare gi dispensasjon i særlige tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom som fører til at søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser.