Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.06.2020

Fylkesmannen har innført en tilskuddsordning for etablering og skjøtsel (slått og vedlikehold) av soner for pollinerende insekter fra søknadsomgangen 2020 i Regionalt miljøtilskudd (RMP).

Formålet med tilskuddet er å bedre livsbetingelsene for ville pollinatorer i jordbrukslandskapet ved å ha et mangfold av vekster som kan øke tilgangen på næring for insektene. Tilskuddet er en kompensasjon for kostnader ved frøblandinger samt arbeidet med å så og/eller skjøtte sonene.

Det er et krav av sonene må bestå av pollinatorvennlige vekster med blomstring gjennom hele vekstsesongen. Sonene må ligge på jordbruksareal eller de må grense til jordbruksareal, og de må ikke gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler.

De pollinatorvennlige sonene kan enten være en egen sone for pollinerende insekter. Da er kravet at sonen må minst være 2 meter bred. Alternativt kan sonen være i kombinasjon med tiltaket Grasdekt kantsone i åker. Da må bredden på sonen tilsvare bredden på Grasdekt kantsone i åker.