Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft

Pelsdyrgård.
Pelsdyrgård. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.

Pelsdyroppdretterne kan nå sende krav om erstatning etter det nye regelverket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.03.2022

Fredag 25.03.2022 trådte reglene for det endelige erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne i kraft.

Alternative beregningsmetoder

Søkerne kan velge mellom følgende beregninger for erstatningsutmåling:

  • reglene i ekspropriasjonserstatningsloven (i praksis bruksverdi)
  • takst (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi)

Se lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Landbruks- og matminister Sandra Borch uttaler i sin pressemelding at Stortinget har besluttet at staten skal gi et tilbud om høyere erstatning etter bruksverdi enn det som er foreslått i en fagøkonomisk rapport fra NIBIO. Det vil bli benyttet en kapitaliseringsrente på 4 prosent, og tilbudene vil bli basert på lovlig kapasitetsutnyttelse av anleggene.

Frist

Fristen for å fremme krav om erstatning er 1. oktober 2022 eller inntil seks måneder etter pelsdyrvirksomheten er avviklet.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søknadskjema

Erstatning ved pelsdyravvikling er delt inn i følgende søknadsskjema:

Landbruksdirektoratet behandler søknadene i denne siste ordningen, mens Statsforvalteren er saksbehandler på ordningen som omfatter de tre første skjemaene.