Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2020

Tilskuddet kan brukes til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Fra 2020 skal det søkes via Altinn.

Regelverk og lenke til søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunene har fått forvaltningsansvar for denne ordningen fra 1.1.2020. 

Ta kontakt med din kommune for mer informasjon!