Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.02.2020

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Som en del av kommune- og regionreformen har kommunene fått overført ansvaret for forvaltning av tilskudd til vegbygging og drift m/taubane, hest o.a. i NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket). Dermed administrer nå kommunene hele NMSK-ordningen. Fra tidligere hadde kommunene ansvaret for tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak, mens Fylkesmannen delte ut tilskudd til vegbygging og drift m/taubane, hest o.a.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om ordningene og tilskuddssatser.

God planteplass.

Skogbruksplanlegging

Skogeier får normalt dekket 40–50 % av kostnaden til skogbruksplan med miljøregistrering. Fylkesmannen administrerer ordningen. Et område eller en kommune blir taksert på nytt ca. hvert femtende år. Det varierer litt etter behov for nye planer og interessen til skogeierne i det aktuelle området.