Granbarkbille – registrering 2022

Barkbillefeller i Lindesnes.
Barkbillefeller i Lindesnes. Foto: Arnar Christian Aas / Lindesnes kommune.

NIBIO-rapport viser nedgang i fangstene etter økningen fra 2019 til 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2022

NIBIO-rapporten Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2022 er utgitt.

Alle fylker som inngår i barkbilleovervåkingen, har nedgang i fangstene i 2022. Det at samtlige fylker nå går ned samtidig kan tyde på at den kraftige tørken som rammet hele landet i 2018 var den underliggende årsaken til den økte barkbillepopulasjonen fra 2019 til 2021. Vestfold, Telemark og områdene rundt Oslofjorden har rapporter om høyt fangsttall i fellene de siste årene.

For Agder sin del er det ingen tegn til et vesentlig barkbilleangrep i 2022.  Fellene som er plassert i gamle Aust-Agder har et høyre antall biller i snitt per tømming enn i gamle Vest-Agder, uten at det anses som en høy risiko for et større utbrudd. I Birkenes er det meldt om døde enkelttrær og små klynger jevnt fordelt over kommunen.

Det er utviklt et eget kartlag hos NIBIO hvor en kan følge barkbilleutviklingen basert på tømminger i fellene i de utvalgte kommunene.

Her er det også estimert hvor langt granbarkbillene har kommet i utvikling av første, og eventuelt andre, generasjon biller per år. 

Lenke til Barkbilleovervåkningen – NIBIO 

I Norge er det vanlig med én generasjon granbarkbiller per år, men med et varmere klima kan to generasjoner rekke å utvikle seg, som vi ser langs kysten fra rundt Oslofjorden og fra Risør til Kristiansand. Dette vil føre til to angrepsperioder per år.