Fra pelsdyr til bier

John Georg Songedal har investert i bikuber, slyngerom og lager.
John Georg Songedal har investert i bikuber, slyngerom og lager. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.

Etter vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, måtte John Georg Songedal se seg om etter en ny produksjon.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.06.2022

På gården til John Georg Songedal på Ubergsmoen i Vegårshei kommune, har de drevet med pelsdyr siden 1945. Markedet på mink- og reveskinn varierer, og de valgte derfor å ha begge dyreslagene. Gården har vært drevet som et familiebruk, der John Georg har hatt hovedansvaret og barna har vært med.

I juni 2019 vedtok Stortinget å avvikle pelsdyrnæringen i Norge innen 1. februar 2025. I utgangspunktet hadde familien Songedal tenkt til å fortsette driften så lenge de kunne fram til fristen. Men ettersom flere og flere pelsdyroppdrettere har lagt ned, har prisene på fôr økt så mye at det ble ikke lenger økonomi i oppdrettet. I januar i 2021 valgte de derfor å legge ned pelsdyrholdet.

Familien ønsket å benytte seg av omstillingsmidlene til Innovasjon Norge og begynne med en annen drift på gården. John Georg foreslo bier, og etter hvert fikk han med seg begge døtrene på dette. Nå har de vært på kurs, og de har bygd slyngerom, kjøle og lager. De planlegger å ha opp i 300 kuber, som tilsvarer omtrent 1,4 årsverk.

Mottoet på gården er: Vi må ikke telle timer, men være interessert. Da kommer betalinga når vi har gjort en god jobb!

John Georg Songedal drev med pelsdyr fram til januar 2021.
John Georg Songedal drev med pelsdyr fram til januar 2021. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.