Fra granplanter til blomstereng

Eksisterende blomstereng supplert med rød jonsokblom fra Reiersøl.
Eksisterende blomstereng supplert med rød jonsokblom fra Reiersøl. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.06.2022

Reiersøl planteskole i Froland kommune har gått fra å være en ren granplanteprodusent til en planteskole med et stort spenn i produkter. Planteskolen har fortsatt en liten produksjon av granplanter som de leverer til skogeiere på Sørlandet. Men sammenlignet med tidligere tider har de nå, gjennom stadig produktutvidelse, mange flere bein å stå på.

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Agder var nylig på besøk på Reiersøl planteskole og fikk orientering om drifta. Planteskolen ble starta opp i 1942, og i tiden etter krigen var det stort behov for granplanter til den storstilte skogreisingen. Det er skogreisingen i etterkrigsårene som nå sørger for at det er rekordstor avvirkning på Agder. I mange år var granplanter den eneste produksjonen ved planteskolen, men mot slutten av forrige århundre endre det seg. Fra å være en produksjon med marginer som var mulig å leve av ble etter hvert fortjenesten per granplante så liten at en måtte ha veldig store volumer for å få god lønnsomhet i produksjonen. Det var ikke tilfelle for Reiersøl planteskole.

I dag har de beholdt en liten produksjon av granplanter for å betjene skogeiere som bestiller direkte fra planteskolen. Dette er et godt tilbud som mange skogeiere benytter seg av. Granplanter utgjør i dag omtrent 25 prosent av omsetningen. I tillegg til vanlige granplanter produseres det også planter av nordmannsedelgran og fjelledelgran til juletre. I år er første år hvor planteskolen kan levere den ettertraktede fjelledelgran-sorten Grassy Mountain. Dette er en sort som gir et fint og tett juletre med en flott farge.

Planteskolen har i dag en differensiert portefølje som spenner fra nevnte granplanter, juletreplanter, løvtrær til hekkseksjoner, sedum-matter og naturplanter som blåbær, tyttebær og røsslyng. Det siste tilskuddet til porteføljen er blomsterengplanter som engsmelle, strandnellik og engtjæreblom i plugg. Bruk et plantespett og pluggplanter, og vipps så har du ei fiks ferdig blomstereng. 

May Heggestad, daglig leder ved Reiersøl planteskole, viser fram pluggplanter av strandnellik.
May Heggestad, daglig leder ved Reiersøl planteskole, viser fram pluggplanter av strandnellik. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Kontaktpersonar