Nok en inspirerende Sørlandssamling

Målet for den andre helga i januar hvert år er å gi økt faglig kompetanse i et hyggelig sosialt fellesskap for hele landbruksfamilien.

Publisert 24.01.2024

Det ble begge deler i rikt monn i år også! Heldigvis var det en liten pause i landsdelens snøkaos denne helga slik at store deler av Agders brøytemannskap kunne delta.

Kolbein Falkeids dikt «Privat huskeregel» var en av mange gode ord som kom opp på veggen under årets Sørlandssamling i Kristiansand:

Du skal ikke klistre fine øyeblikk
opp på veggen i tankene
og forgylle dem med lengselen din.
Du skal kjøre spettet
hardt innunder arrete hverdager
og vippe dem opp.

En etter en.

Det er derfor
livet har deg på mannskapslista.

«De arrete hverdagenes» harde økonomiske realitet ble vippet opp og drøftet av ulike foredragsholdere. Hvor blir det egentlig av pengene? Det er stor hverdagsnytte i å ha et aktivt forhold til budsjett, driftsplan og dekningsbidrag, sette tæring etter næring, lete etter inntektskilder, ikke gjøre ukritisk det samme som naboen. Og husk at å velge bort oftere er mye mer lønnsomt enn å legge til. Tenk gjenbruk av både bygg, utstyr og kunnskap. Vær realistisk – og husk også å hegne godt om de på regnskapskontorene som både kan systematisere tallene og tolke dem inn i en framtid.

Vi fikk høre mange gode eksempler på at det alltid finnes muligheter og ble minnet om at det er mange gode hjelpere og kolleger der ute. «De arrete hverdagene» kan også virke inn på den psykiske helsa, på ekteskapet, engasjementet og livslysten – men det kan være stor hjelp i å vippe de opp og vise de fram, de også!

Samtidig kan gode øyeblikk forgylle «de arrete hverdagene»! På Agder har areal i drift økt, vi produserer mer kjøtt på samme areal, vi har lavt kraftfôrforbruk, og tørkesommeren ble mindre ille enn vi fryktet i juni. Dessuten er det et gledelig generasjonsskifte på gang, synliggjort med rekordmange unge bønder i salen.

Festmiddagens prisutdelinger bidro også til forgylling! Telemarkingen Aasmund Nordstoga ledet oss gjennom fredagskvelden og stevet menyen etter at han hadde presentert både sine arrete hverdager og gylne øyeblikk som bonde tidligere på dagen. Og så var det prisutdeling. 

Torvald Handeland mottok "Mi har det greit"-prisen. Foto: Jannicke Nystøl Simonsen.

«Mi har det greit-prisen» er Sørlandssamlingas årlige hederspris, og i år var det Thorvald og Irene Handeland fra Hægebostad som mottok prisen. De roses for å bidra med optimisme, profesjonalitet og engasjement i Agderlandbruket. Slektsgården ble overtatt i 1998, og det ble satt i gang en større oppgradering og ombygging av melkefjøset. I 2018 ble det satt opp en ny driftsbygning til ammeku, der de har full fremfôring av rasene Limousin og Angus. Thorvald ble omtalt som en engasjert person med mange verv og som er opptatt av det beste for landbruket på Agder og Agderbonden.

Landbrukets ærespris, vekket opp av mange års dvale, ble delt ut av Agder landbruksselskap v/leder Knut Erik Ulltveit. Prismottakerne var Jannicke Nystøl Simonsen og Simon Simonsen fra Lindesnes. De har vært åpne om både gode og vonde sider av livet som bønder og vist pågangsmot, initiativ og nytenking. Utvikling kan skje på tross av og ikke alltid på grunn av. I tillegg inviterer de til samarbeid både gjennom deling av erfaring og opplevelser og ved å legge til rette for kontaktpunkter som får betydning for nærmiljøet og skaper interesse for landbruk og matproduksjon. Simon og Jannicke har drevet gården siden 2009, investert i melk og kjøttproduksjon og har nylig åpnet en ny og større gårdsbutikk.

Jannicke Nystøl Simonsen mottok Landbrukets ærespris. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.