Fagdag om vegetasjonsetablering og bekjempelse av fremmede arter

Dato:
24. november 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Thon hotell Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte i offentlig miljøforvaltning, konsulenter innen miljø og anlegg, veieiere og entreprenører
Påmeldingsfrist:
31. oktober 2022 12:00
Foto: Arne Heggland.

I samarbeid med Agder fylkeskommune inviterer vi offentlig miljøforvaltning, konsulenter innen miljø og anlegg, veieiere og entreprenører til fagdag i Arendal 24 november.

Publisert 03.10.2022

Det er sterkt behov for å styrke kompetansen innen etablering av vegetasjonsdekke på næringsfattig jordsmonn der naturlig frøbank eller mulighet for frøspredning fra omkringliggende natur er fraværende. Videre er det mange utfordringer knyttet til massehåndtering og spredning av fremmede karplanter ved arbeid langs veier og andre anlegg.

Vi er så heldige å ha fått med oss både NINA-forsker Astrid Skrindo, NIBIO Landvik, Risa, Nye Veier, Multiconsult og Statsforvalteren i Agder på programmet. Her er det bare å glede seg til faglig påfyll og spennende diskusjoner!

Det er totalt 60 tilgjengelige plasser på fagdagen som fylles opp fortløpende.

Ingen deltakeravgift.

Påmeldingsfrist: 31. oktober klokken 12.00 (meld deg på i skjema under).

Dato:
24. november 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Thon hotell Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte i offentlig miljøforvaltning, konsulenter innen miljø og anlegg, veieiere og entreprenører
Påmeldingsfrist:
31. oktober 2022 12:00