Fagdag om fremmede arter og vegetasjonsetablering

Astrid Skrindo fra NINA holdt to inspirerende foredrag om henholdsvis utfordringer med fremmede arter ved utbygging og om hvordan lykkes med naturlig revegetering 
og annen naturrestaurering.
Astrid Skrindo fra NINA holdt to inspirerende foredrag om henholdsvis utfordringer med fremmede arter ved utbygging og om hvordan lykkes med naturlig revegetering og annen naturrestaurering. Foto: Pål Alfred Larsen, Statsforvalteren i Agder.

Foredragene fra fagdagen «Fra byråkrati til spade» om fremmede arter og vegetasjonsetablering i Arendal 24. november er nå tilgjengelige for nedlasting.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2022

Vi takker alle bidragsytere og deltakere på fagdagen «Fra byråkrati til spade» - fremmede arter og vegetasjonsetablering som ble gjennomført i Arendal 24 november.

Det ble en svært lærerik og inspirerende dag, med masse faglig påfyll, erfaringsutveksling og gode diskusjoner. Programmet og foredragene fra fagdagen kan lastes ned fra høyre kolonne. 

Rundt 50 representanter fra kommuner og fylkeskommuner, skogsentreprenører, anleggsbransjen, konsulentfirmaer, veisektoren med Statens vegvesen, Nye veier og driftsentreprenør, Raet nasjonalpark, grøntbransjen, forskningsinstitusjoner og Statsforvalteren deltok.