Fagdag - handlingsplanen for fysisk aktivitet "Sammen om aktive liv"

Dato:
9. februar 2022 09:30 - 15:00
Stad:
Lillesand Hotell Norge
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen

Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune ønsker velkommen til en fagdag med handlingsplanen «Sammen om aktive liv» som tema.

Publisert 22.11.2021

Fagdagen finner sted på Lillesand Hotell Norge 9. februar 2022.

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Med dette som bakteppe har vi satt sammen en spennende fagdag med fokus på hvordan kommunene kan arbeide for å øke innbyggernes aktivitetsnivå og hvordan fysisk aktivitet kan integreres i kommunenes planarbeid. Innholdet i fagdagen vil knyttes opp til flere dagsaktuelle temaer, deriblant utvikling av gode bomiljøer, sosial bærekraft og Leve hele livet-reformen.  

Målgruppen for fagdagen er folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen. Hver kommune får to gratis plasser. Frist for påmelding 15.12.2021. Påmeldingen er bindende.

For program, se lenke til høyre.

Sammen om aktive liv

Dato:
9. februar 2022 09:30 - 15:00
Stad:
Lillesand Hotell Norge
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen