WEBINAR - handlingsplanen for fysisk aktivitet "Sammen om aktive liv"

Dato:
9. februar 2022 10.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen

Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune ønsker velkommen til webinar med handlingsplanen «Sammen om aktive liv» som tema.

Publisert 22.11.2021

Fagdagen som var planlagt på Lillesand Hotell Norge 9. februar er gjort om til webinar pga. restriksjoner knyttet til covid-19. Programmet er nesten likt, men med noen små justeringer.

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Med dette som bakteppe har vi satt sammen en spennende fagdag med fokus på hvordan kommunene kan arbeide for å øke innbyggernes aktivitetsnivå og hvordan fysisk aktivitet kan integreres i kommunenes planarbeid. Innholdet i fagdagen vil knyttes opp til flere dagsaktuelle temaer, deriblant utvikling av gode bomiljøer, sosial bærekraft og Leve hele livet-reformen.  

Innholdet i webinaret er spesielt rettet mot folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen, men det er åpent for alle som vil delta.

Det er nå ubegrenset med plasser og ikke behov for å melde seg på. Bruk vedlagt lenke for å logge deg på onsdag 9.februar kl.10.00:

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 123 505 321 6

Alternative VTC-instruksjoner

Finn ut mer | Møtealternativer

 

For program, se lenke til høyre.

Dato:
9. februar 2022 10.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Folkehelsekoordinatorer og planarbeidere i kommunen