tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.01.2017

Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon.

Overordnede mål er:

•             et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov

•             økt kvalitet på tjenestene

Det vil bli lagt særlig vekt på å videreutvikle tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet.

Kommuner som mottok tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom i 2016 skal ved søknad om videreføring benytte nytt regelverk og søknadsskjema. Kommuner som mottok tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig i 2016 skal ved søknad om  videreføring søke etter  regelverket tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig og søknadsskjema oppfølgingstjenester.

Se felles kunngjøringstekst, samt regelverk og søknadsskjema for 2017 for tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor og tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.  Søknadsfrist 1. mars 2017.