Sørlandskommunene fikk 8.2 millioner til bekjempelse av barnefattigdom i 2017

Samtidig fortsetter antallet barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt å øke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.03.2018

I 2017 ble det bevilget 193,4 millioner fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

I Vest-Agder ble det i 2017 innvilget kroner 4 353 000.-, mens det i Aust-Agder ble bevilget kr. 3 893 000.- (regjeringen.no).

Innvilget per barn 0-17 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt* var i Vest-Agder kr. 1124.- og i Aust-Agder kr. 1497.- (*treårsperiode, EU-60, 2015-tall).

6700 barn 0-17 år bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt* i Aust og Vest-Agder i 2016. Det er en økning på 1100 barn siden 2013.

Også når vi tar utgangspunkt i barn i husholdninger med lavinntekt etter kommunale og fylkeskommunale grenser for lavinntekt*, ser vi at antall fattige barn har økt fra 2013 til 2015. (ikke tilgjengelige tall for 2016). Se tallene for Aust- og Vest-Agder i lenke her eller i menyen til høyre. 

2017 tall vil bli publisert senere.

*utregning fra medianinntekt i kommunen, hvor en i større grad tar hensyn til variasjoner i leveutgifter, for eksempel høyere/ lavere bokostnader. Nasjonale og kommunale lavinntektsgrenser bør ses i sammenheng.