Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.02.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Målgruppen for retningslinjene er ansatte i barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Formålet med retningslinjene har som formål å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.

Retningslinjene sier noe om ansvars- og oppgavedeling, plikten til å samarbeide og regler om taushetsplikt og samtykke.

Retningslinjene er tiltak 62 i Regjeringens strategi (2015-2017) «Barn som lever i fattigdom».

Du finner retningslinjene her, eller i menyen til høyre.