Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.02.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Målgruppen for retningslinjene er ansatte i barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Formålet med retningslinjene har som formål å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.

Retningslinjene sier noe om ansvars- og oppgavedeling, plikten til å samarbeide og regler om taushetsplikt og samtykke.

Retningslinjene er tiltak 62 i Regjeringens strategi (2015-2017) «Barn som lever i fattigdom».

Du finner retningslinjene her, eller i menyen til høyre.