Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utlysning for 2018

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen - søknadsfrist 8. desember 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2017

Med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak er det avsatt 224,441 millioner kronet til ordningen i 2018. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Det er foretatt en endring i regelverket for å forenkle saksbehandling i kommuner med få søknader. I regelverkets punkt 2 står nå følgende: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.

Det er dessuten utarbeidet et forenklet skjema for søknader om støtte til utstyrssentraler.

Se mer informasjon på Barne- ungdoms- og familiedirektoratets nettside om tilskuddsordningen.