Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.08.2017

Arbeid og inkludering har betydning for menneskers levekår og livskvalitet. Seminaret tar opp sentrale problemstillinger som både brukere av tjenestene og fagfolk som skal tilby tjenester blir utfordret på – Hvordan kan mennesker som har vanskelige liv og står utenfor arbeidsliv og skolegang mobilisere egne ressurser. Hvem har nøkkelen til gode løsninger, eller er det slik at vi trenger felles innsats for å lykkes?

På seminaret blir du presentert for forskning, kunnskapsbaserte metoder og tilnærmingsmåter for god faglig praksis. Fagfolk og brukere fra praksisfeltet vil presentere tiltak som er utviklet i Agderkommunene.

Noen av foreleserne på programmet er:

Knut Fossestøl forskningsleder, senter for arbeidslivsforskning/Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som vil snakke om Utfordrende inkluderingspolitikk

Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet, har vært prosjektleder for rapporten Supported employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk Oversikt (rapport 2017) 

Ottar Ness professor NTNU, institutt for pedagogikk og livslang læring har sammen med flere gjennomført en studie i Asker kommune med fokus på Recovery og samhandlende praksiser

Kristin Halvorsen seniorforsker NTNU   leder et forskningsprosjekt om   Utvikling av veiledningssamtalen i NAV – Hvordan skape best mulige brukermøter for å oppnå mål om arbeidslivstilknytning og mestring

Kenneth Haugjord psykolog Kristiansand Feedback informerte samtaler (FIT) – og utvikling av kunnskap i nettverk

På seminaret skal vi presentere flere lokale tiltak som har lykkes med å inkludere personer med ulike funksjonshindre i arbeidslivet.