Tilskudd til kommunale tiltak for å avdempe konsekvenser av smittevernstiltak for barn og unge

Tilskuddet utlyses med forbehold om stortingets godkjenning.

Søknadsfrist 12.mars 2021

 

Publisert 03.02.2021

Flere barn og unge har opplevd negative konsekvenser på grunn av smittevernstiltak mot covid-19

For å avdempe konsekvensene smittevernstiltakene medfører for barn og unge med psykiske plager og lidelser er det avsatt kr. 600 000 til tiltak i Agder. Kommunene kan søke støtte til følgende formål:

  • tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud
  • tiltak som yter tilpasset, oppsøkende hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien

Det er ikke laget søknadsskjema for tilskuddet. Vi ber om en kortfattet søknad med oversikt over følgende:

  • Beskrivelse av aktiviteter/tiltak
  • Budsjett

Vi ber om at søknader sendes til sfagpost@statsforvalteren.no  og merkes med saksnummer: 21/1223